Aktuellt

Pressmeddelande

Gemensamma krafttag för utrikesfödda
Örkelljunga (Klippans och Perstorps) kommun banar väg för jobb och studier tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Om fler utrikesfödda får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen försörjning spiller de positiva effekterna även över på nästa generation.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet

Snabbfotat samarbete testas mot utanförskap
Ängelholms kommun och Arbetsförmedlingen tror på ny gemensam angreppsmetod.
Ingen som hamnat i utanförskap ska behöva se sitt ärende valsa runt mellan olika instanser. Istället ska samhällets resurser och specialistkompetenser samordnas över myndighets- och kommungränserna – och bokstavligen leverera bästa möjliga stöd utifrån individens behov.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Gemensamma krafttag för utrikesfödda kvinnor
Klippans och Perstorps kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen banar väg för jobb och studier.
Om fler utrikesfödda kvinnor får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen försörjning spiller de positiva effekterna över även på nästa generation. Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation samt hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning. Det är en av flera anledningar till att Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar insatsen Första steget.
Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Konferens – Ledarskap och organistoriska mellanrum

Den 12 november deltog 65 personer i vår konferens om ledarskap och organisatoriska mellanrum.
Med utgångspunkt från sin egen forskning talade Mats Tyrstrup om bland annat gränsöverskridande samverkan som grund för värdeskapandet i komplexa verksamheter och sammanhang. På eftermiddagen höll Fatane Salehi en strukturerad workshop där målet var att deltagarna skulle få en bättre förståelse för problematiken med organisatoriska mellanrum samt vikten av ledarskap i dessa.
Vill du ta del av dokumentation och sammanfattning finns det här.
Sammanfattning presentation
Sammanfattning workshop
Presentation från dagen

Styrelsemöten 2020

Tisdag 4 februari, heldag
Torsdag 26 mars, 09.00-12.00. Följt av Slutrevisionsmöte 11.30-12:15
Torsdag 4 juni, 09.00-12.00
Torsdag 3 september, 09.00-12.00
Torsdag 15 oktober, 09.00-12.00
Torsdag 26 november, 09.00-12.00

Utvecklings- och beredningsgruppens möten 2020

Tisdag 13 januari, 13.30-16.00
Tisdag 25 februari, 13.30-16.00
Tisdag den 5 maj, 13.30-16.00
Tisdag 16 juni,13.30-16.00
Tisdag 22 september, 13.30-16.00
Tisdag 22 oktober heldag, 09.00-16.00, verksamhetsplanering 2021

Planering av gemensamma insatser

Samordningsförbundet NNV Skåne har under våren och sommaren arbetat med att skapa ett gemensamt underlag för planering av gemensamma insatser. Här kan du läsa rapporten från behovskartläggning och behovsanalysen:
Behovskartläggning
Bilaga 1 – intervjuer
Bilaga 2 – statistik
Bilaga 2a – Ohälsotal
Bilaga 2 b – Försörjningsmått