Hur vi behandlar personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler inom EU för hur personuppgifter ska behandlas. Reglerna samlas i den nya dataskyddsförordningen GDPR , som framför allt syftar till att stärka integritetsskyddet för enskilda individer.

Samordningsförbundet NNV Skåne är angelägna om att de personuppgifter som samlas in, lagras och hanteras hos förbundet sker på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud
Samordningsförbundet NNV Skåne är skyldig att utse dataskyddsombud till Datainspektionen. Förbundet har anmält Roger Broberg från Arkiv IT som dataskyddsombud till Datainspektionen.

Dataskyddsombudet är den person som har särskilt ansvar för att se till att dataskyddslagstiftningen efterföljs. Dataskyddsombudet är en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig
Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen som ansvarar för personuppgifter. Det är även personuppgiftsansvarig som har kontakt med de registrerade och ansvarar för att informera sådana om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen/personuppgiftsansvarig och är i regel en juridisk person.