Tillgänglighet

 

Tillgänglighetsredogörelse för finsamnnvskane.sennvskane.se

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Finsam NNV Skånes webbplats samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vårt mål är att uppnå och bibehålla grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA samt vara förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats
.

 

Testningsmetod & Åtgärdsdokumentation

ETU AB har på uppdrag av förbundet analyserat tillgängligheten på webbsidan. Resultatet av analysen finns tillgänglig i rapporten Tillgänglighetsgranskning-Samordningsförbundet-NNV-Skane-2023-09-21 (PDF).
Vår dokumentation för utförda och kommande åtgärder finner du i pdf-rapporten Tillgänglighetsanpassning – Åtgärdsrapport 2024Q1 (PDF). Vi avser även att löpande granska sidan och planera förbättringar inom området.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från webbsidan som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen (se rubriken ”Oskäligt betungande anpassning”), kan du kontakta oss.  Du kan även kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen – Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Våra kontaktvägar hittar du nedan: