Aktuellt


ENGAGEMANG FÖR NYSKAPANDEMOD, MISSTAG OCH GLÄDJE FÖR FRAMGÅNG

Föreläsning den 13 november med Pontus Bodelsson

• Hur kan vi effektivare skapa nytt och gemensamma förändringar?
• Hur hjälper oss värderingar och organisationskultur att uppnå gemensamma förändringar?
• Hur kan vi skapa positiv kraft ur våra misstag?

Erfarenhet är att känna igen misstag och Pontus Bodelsson har begått många misstag under sina 22 år som vd på fem olika företag i förändring. Pontus bjöd på sina bästa misstag – och lärdomarna de ledde fram till.


Nyskapande förändring kräver mod och innebär utmaningar. Pontus gav ögonöppnare och handfasta råd. Han lyfte fram betydelsen av engagemang och hur vi tillsammans kan jobba för att öka entusiasmen. Meningsfullhet i all ära, men ändamålet är inte enda målet.


Pontus Bodelsson har varit vd sedan 1998, på Sydsvenskan, Nationalencyklopedin, Helsingborgs Dagblad, internet-undersökningsföretaget QuickWise och reklambyrån MOR. Han sitter i flera styrelser, bl.a. för e-hälsoföretaget Min Doktor (Docly). Pontus har tagit en Executive MBA, är jur. kand. och har studerat förändringsledarskap vid Harvard Business School. 2013 utsågs han till Skånes mest inspirerande ledare. www.bodelsson.com


Här kan du läsa om föreläsningen:

Pontus Bondelsson hos NNV skåne
Anteckningar 13 november 2020, digital föreläsning Pontus Bondelsson

ENGAGEMANG FÖR NYSKAPANDEMOD, MISSTAG OCH GLÄDJE FÖR FRAMGÅNG

Inbjudan till föreläsning och workshop med Pontus Bodelsson

• Hur kan vi effektivare skapa nytt och gemensamma förändringar?
• Hur hjälper oss värderingar och organisationskultur att uppnå gemensamma förändringar?
• Hur kan vi skapa positiv kraft ur våra misstag?

Erfarenhet är att känna igen misstag och Pontus Bodelsson har begått många misstag under sina 22 år som vd på fem olika företag i förändring. Pontus bjuder på sina bästa misstag – och lärdomarna de ledde fram till. Underhållande delar han med sig av egna exempel från verkligheten som ger insikterna trovärdighet.

Nyskapande förändring kräver mod och innebär utmaningar. Pontus ger ögonöppnare och handfasta råd. Han lyfter fram betydelsen av engagemang och hur vi tillsammans kan jobba för att öka entusiasmen. Meningsfullhet i all ära, men ändamålet är inte enda målet.

Föreläsningen/workshopen utgår från Pontus senaste bok Ledarskap för förändring – Mina 79 bästa misstag samt från hans tidigare bok Management by Glädje. Han använder verkliga händelser från sina 22 år som vd och belyser sina misstag som leder fram till praktiska principer för förändring. Det är en lustfylld mix av egna erfarenheter från förändringsprocesser och klokskap från andra ledare, forskare och tänkare.

Pontus Bodelsson har varit vd sedan 1998, på Sydsvenskan, Nationalencyklopedin, Helsingborgs Dagblad, internet-undersökningsföretaget QuickWise och reklambyrån MOR. Han sitter i flera styrelser, bl.a. för e-hälsoföretaget Min Doktor (Docly). Pontus har tagit en Executive MBA, är jur. kand. och har studerat förändringsledarskap vid Harvard Business School. 2013 utsågs han till Skånes mest inspirerande ledare. www.bodelsson.com

Tid och plats:

Fredag den 13 november  
kl. 09.00–12.00.

Kaffe från kl. 08.30.
Best Western Plus HUS 57
Östergatan 57, 262 31 Ängelholm

Anmälan:

Lena Alderskiöld

 • Ange namn
 • organisation
 • mejladress
 • eventuella matpreferenser

Sista anmälningsdag:
30 oktober 2020


När du anmäler dig samtycker du till att dina personuppgifter används av Samordningsförbundet NNV Skåne för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Du kan kontakta Samordningsförbundet NNV Skåne för att få dina uppgifter raderade eller rättade.

MEDLEMSRÅD FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE

Samordningsförbundet NNV Skåne bjöd in till medlemsråd fredagen den 18 september.
Syftet med medlemsråd är att föra en dialog kring förbundets verksamhet, lyssna in era önskemål och förväntningar och på så sätt vidareutveckla vår verksamhet under kommande år.

Dagordning

 • Välkommen och presentation av deltagarna
 • Lägesrapport för Samordningsförbundet NNV Skåne 2020
 • Medelstilldelning och budgetnivå inför verksamhetsåret 2021
 • Diskussion om fokusområden 2021
 • Information/frågor och förväntningar från parterna

  Vi sågs på Margretetorp Gästgiveri, Kägleväg 9 i Hjärnarp.

Här kan du läsa vad vi gick igenom:

PPP Medlemsråd Samodningsförbundet NNV Skåne 2020

Minnesanteckningar Medlemsråd Samordningsförbundet NNV Skåne 2020

Styrelsemöten 2020

Tisdag 4 februari, heldag
Torsdag 26 mars, 09.00-12.00. Följt av Slutrevisionsmöte 11.30-12:15
Torsdag 4 juni, 09.00-12.00
Torsdag 3 september, 09.00-12.00
Torsdag 15 oktober, 09.00-12.00
Torsdag 26 november, 09.00-12.00

Utvecklings- och beredningsgruppens möten 2020

Tisdag 13 januari, 13.30-16.00
Tisdag 25 februari, 13.30-16.00
Tisdag den 5 maj, 13.30-16.00
Tisdag 16 juni,13.30-16.00
Tisdag 22 september, 13.30-16.00
Tisdag 22 oktober heldag, 09.00-16.00, verksamhetsplanering 2021

Planering av gemensamma insatser

Planering av gemensamma insatser Samordningsförbundet NNV Skåne har under 2018 arbetat med att skapa ett gemensamt underlag för planering av gemensamma insatser. Här kan du läsa rapporten från behovskartläggning och behovsanalysen:
Behovskartläggning
Bilaga 1 – intervjuer
Bilaga 2 – statistik
Bilaga 2a – Ohälsotal
Bilaga 2 b – Försörjningsmått

SAMORDNADE INSATSER GER STÖRST EFFEKT!

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I FAMILJEN HELSINGBORG BJÖD IN CHARLOTTE LIEBAK HANSEN

Den 14 maj fanns möjligheten att ta del av Charlotte Liebak Hansens forsknings-resultat. Charlotte är forskningschef på Væksthusets* Forskningscenter och har lett det så kallade BIP-projektet. BIP-projektet studerade under åren 2011–2016 ca 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark och är internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. Charlotte har framförallt försökt hitta delmålen, stegen på vägen mot arbete – vilka indikatorer som leder till arbete. Hennes slutsats, kortfattat – bäst fungerar samordnade insatser, när en individ får parallella insatser ur ett helhetsperspektiv. Med andra ord samordnade insatser ger störst effekt!

*Væksthusets Forskningscenter, som lett projektet, finansieras av överskottet från socialekonomiska föreningar, bl. a Væksthuset, som bedriver olika former av rehabilitering i Danmark.

Minnesanteckningar digital föreläsning Charlotte Liebak Hansen 14 maj

BIP Charlotte Liebak Hansen 14 maj