Aktuellt

INBJUDAN TILL SPRIDNINGSKONFERENS SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE

Samordningsförbundet NNV Skåne bjuder in till spridningskonferens fredagen
den 19 november mellan kl. 09.00-12.00.


Samordningsförbundet NNV Skåne har fem aktiva processer som nu vill dela med
sig av sitt arbete i en inspirerande förmiddag på Margretetorps Gästgifvaregård. Du
kommer få ta del av processernas vardag genom film, vad våra olika processer gör,
vilka framgångsfaktorer, utmaningar, erfarenheter och inte minst resultaten. Du
kommer också få möjlighet till att ställa frågor till alla processledarna!


Varmt välkomna!


Anmälan sker till:

lena.alderskiold@finsamnnvskane.se

Ange namn, organisation, mailadress och eventuella matpreferenser.


Sista anmälningsdag: 5 november 2021.

Kostnad: Spridningskonferensen är kostnadsfri.

Plats: Margretetorps Gästgifvaregård, Kägleväg 9, Hjärnarp

Tid: kl. 09.00–12.00 (dagen börjar 08.30 med kaffe)

Utskrivbar inbjudan här


När du anmäler dig samtycker du till att dina personuppgifter används av Samordningsförbundet NNV Skåne
för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen
(GDPR). Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Du kan
kontakta Samordningsförbundet NNV Skåne för att få dina uppgifter raderade eller rättade.