Aktuellt


FINSAM som bidragande kraft i vårdsamverkan Skåne Nordväst, God och Nära Vård

Den 17 maj kl. 13.00-15.00 har samordningsförbunden i Nordvästra Skåne bjudit in Lotta Green Dahlberg, processledare och Greger Linander, hälso- och sjukvårdsstrateg, för att informera om en stor kulturförändring som berör både region och kommuner både nu och framöver.

God och nära vård är en förändring som säger att vi alltid, både strukturellt och individuellt ska sätta människan i centrum. Det slås fast att primärvård är något som finns i både region och kommun och att man skall arbeta med digitala lösningar. Mycket vård skall göras i hemmet och nära där människor bor och verkar.

God och nära vård handlar alltså om att vi som arbetar och verkar inom region och kommun men även inom andra myndigheter skall samverka så bra att individen inte skall behöva fundera på vem eller vilka som planerar och utför vårdinsatserna.

Hur kan FINSAM bidra till denna kultur- och strukturförändring så att medborgarna i Skåne Nordväst sätts i centrum?

Inbjudan vänder sig till styrelserepresentanter och medlemmar i chefs- och beredningsgrupper i de nordvästskånska samordningsförbunden. Mötet äger rum digitalt meddela någon av nedan om du vill anmäla dig!

Varmt välkomna!

Martina Bach, FINSAM Landskrona Svalöv

Ragnar Mattsson, Samordningsförbundet Helsingborg

Lena Alderskiöld, Samordningsförbundet NNV Skåne

Patrik Adamsgård, Samordningsförbundet i Höganäs

Roger Törnqvist, Samordningsförbund Söderåsen


Varmt välkomnat till utbildning om SUS – (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).

Utbildningen kommer att genomföras digitalt via Teams den 20 maj kl 13.00-15.30 meddela Lena Aldersköld om du är intresserad. lena.alderskiold@finsamnnvskane.se

Syfte: Skapa grundläggande förståelse för hur man kan använda SUS vid uppföljningar. Begreppen i SUS, att registrera och ta ut rapporter ur SUS.

Målgrupp: För förbundet aktuella processägare, processledare, processmedarbetare samt utvecklings- och beredningsgruppen.

Grundutbildning

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna kunna registrera personuppgifter i SUS-systemet. Få en grundläggande förståelse för vad de olika begreppen betyder, samt en förståelse för hur man kan använda SUS-systemet vid uppföljningar.

Innehåll:

 • Vad betyder SUS och varför är det så viktigt att registrera i systemet?
 • Vem gör vad i SUS – vilken funktion har samverkansadministratör, insatsansvarig och deltagaransvarig?
 • Vilken behörighet måste jag ha för att komma in i systemet och hur ansöker jag om att få behörighet?
 • Hur registrerar jag in deltagare i systemet och hur registrerar jag ut deltagare?
 • Vad betyder de olika begreppen i SUS?
 • Vilken information finns det om SUS och var hittar jag den?


ENGAGEMANG FÖR NYSKAPANDEMOD, MISSTAG OCH GLÄDJE FÖR FRAMGÅNG

Föreläsning den 13 november med Pontus Bodelsson

• Hur kan vi effektivare skapa nytt och gemensamma förändringar?
• Hur hjälper oss värderingar och organisationskultur att uppnå gemensamma förändringar?
• Hur kan vi skapa positiv kraft ur våra misstag?

Erfarenhet är att känna igen misstag och Pontus Bodelsson har begått många misstag under sina 22 år som vd på fem olika företag i förändring. Pontus bjöd på sina bästa misstag – och lärdomarna de ledde fram till.


Nyskapande förändring kräver mod och innebär utmaningar. Pontus gav ögonöppnare och handfasta råd. Han lyfte fram betydelsen av engagemang och hur vi tillsammans kan jobba för att öka entusiasmen. Meningsfullhet i all ära, men ändamålet är inte enda målet.


Pontus Bodelsson har varit vd sedan 1998, på Sydsvenskan, Nationalencyklopedin, Helsingborgs Dagblad, internet-undersökningsföretaget QuickWise och reklambyrån MOR. Han sitter i flera styrelser, bl.a. för e-hälsoföretaget Min Doktor (Docly). Pontus har tagit en Executive MBA, är jur. kand. och har studerat förändringsledarskap vid Harvard Business School. 2013 utsågs han till Skånes mest inspirerande ledare. www.bodelsson.com


Här kan du läsa om föreläsningen:

Pontus Bondelsson hos NNV skåne
Anteckningar 13 november 2020, digital föreläsning Pontus Bondelsson

MEDLEMSRÅD FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE

Samordningsförbundet NNV Skåne bjöd in till medlemsråd fredagen den 18 september.
Syftet med medlemsråd är att föra en dialog kring förbundets verksamhet, lyssna in era önskemål och förväntningar och på så sätt vidareutveckla vår verksamhet under kommande år.

Dagordning

 • Välkommen och presentation av deltagarna
 • Lägesrapport för Samordningsförbundet NNV Skåne 2020
 • Medelstilldelning och budgetnivå inför verksamhetsåret 2021
 • Diskussion om fokusområden 2021
 • Information/frågor och förväntningar från parterna

  Vi sågs på Margretetorp Gästgiveri, Kägleväg 9 i Hjärnarp.

Här kan du läsa vad vi gick igenom:

PPP Medlemsråd Samodningsförbundet NNV Skåne 2020

Minnesanteckningar Medlemsråd Samordningsförbundet NNV Skåne 2020

Styrelsemöten 2020

Tisdag 4 februari, heldag
Torsdag 26 mars, 09.00-12.00. Följt av Slutrevisionsmöte 11.30-12:15
Torsdag 4 juni, 09.00-12.00
Torsdag 3 september, 09.00-12.00
Torsdag 15 oktober, 09.00-12.00
Torsdag 26 november, 09.00-12.00

Utvecklings- och beredningsgruppens möten 2020

Tisdag 13 januari, 13.30-16.00
Tisdag 25 februari, 13.30-16.00
Tisdag den 5 maj, 13.30-16.00
Tisdag 16 juni,13.30-16.00
Tisdag 22 september, 13.30-16.00
Tisdag 22 oktober heldag, 09.00-16.00, verksamhetsplanering 2021

Planering av gemensamma insatser

Planering av gemensamma insatser Samordningsförbundet NNV Skåne har under 2018 arbetat med att skapa ett gemensamt underlag för planering av gemensamma insatser. Här kan du läsa rapporten från behovskartläggning och behovsanalysen:
Behovskartläggning
Bilaga 1 – intervjuer
Bilaga 2 – statistik
Bilaga 2a – Ohälsotal
Bilaga 2 b – Försörjningsmått

SAMORDNADE INSATSER GER STÖRST EFFEKT!

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I FAMILJEN HELSINGBORG BJÖD IN CHARLOTTE LIEBAK HANSEN

Den 14 maj fanns möjligheten att ta del av Charlotte Liebak Hansens forsknings-resultat. Charlotte är forskningschef på Væksthusets* Forskningscenter och har lett det så kallade BIP-projektet. BIP-projektet studerade under åren 2011–2016 ca 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark och är internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. Charlotte har framförallt försökt hitta delmålen, stegen på vägen mot arbete – vilka indikatorer som leder till arbete. Hennes slutsats, kortfattat – bäst fungerar samordnade insatser, när en individ får parallella insatser ur ett helhetsperspektiv. Med andra ord samordnade insatser ger störst effekt!

*Væksthusets Forskningscenter, som lett projektet, finansieras av överskottet från socialekonomiska föreningar, bl. a Væksthuset, som bedriver olika former av rehabilitering i Danmark.

Minnesanteckningar digital föreläsning Charlotte Liebak Hansen 14 maj

BIP Charlotte Liebak Hansen 14 maj