Styrelsemöten 2024

Översikt över styrelsemöten 2024 för Samordningsförbundet NNV Skåne

Närbild på en persons händer som ser ut att signera ett papper. Blå skjorta och svart penna med gulddetaljer.

Torsdag 1 februari 10.00-11.00 – digitalt via Teams

Torsdag 21 mars, 09.00 -12.00 Inkl. Slutrevisionsmöte

Torsdag 30 maj, 10.00-11.00 – digitalt möte via Teams

Torsdag 12 september 09.00-11.00 – fysiskt möte

Torsdag 24 oktober 09.00-10.00 – digitalt möte via Teams

Torsdag 28 november 09.00-12.00 – fysiskt möte

Medlemsråd
Fredag 25 oktober 09.00-11.00