Avslutade processer

Klientsupport

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun
Processägare: Båstad kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-06-11
Processtid: 2018-01-09—2020-09-03

Behovsgrupp: Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden.
Metod/arbetssätt: Söka och testa nya arbetssätt som gynnar individens förutsättning.
Mål: 30% av klienterna som deltar i processen ska nå egen försörjning via studier, arbete eller sjukersättning.
Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB

Rapport och utvärdering

Slututvärdering Klientsupport

Slutrapport – Klientsupport