Detta är Samordningsförbundet NNV Skåne

Tillsammans samverkar vi för att skapa nya möjligheter att utvecklas

Ett brett koordinerat samarbete

Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation

Vi finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Vad är ett samordningsförbund?

Ett Samordningsförbund är en självständig lokal myndighet som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle.
I Sverige finns det idag ungefär 80 samordningsförbund som är fristående och förvaltar sin egen budget. Samordningsförbunden stödjer sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med
ekonomiska medel och de ingående myndigheterna genomför själva insatserna. När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer.

Tydlig och angelägen målgrupp

Nära fem procent av befolkningen i arbetsför ålder är i behov av samordnat stöd för att komma i arbete och egen försörjning. I samverkan genom samordningsförbund kan myndigheterna erbjuda individen:

  • 1. En tidig gemensam bedömning från inblandade myndigheter,
    2. En gemensam handlingsplan,
    3. En kombination av insatser under en samlad period.

Organisation

De åtta samverkansparterna har bildat en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje part. Förbundets ledning består av en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsens arbete regleras i en förbundsordning.

Ett samarbete mellan:

Båstads Kommun - Logo
Höganäs Kommun - Logo
Klippans Kommun - Logo
Perstorps kommun - Logo
Ängelholms Kommun - Logo
Örkelljunga Kommun - Logo
Arbetsförmedlingen - Logo
Region Skåne - Logo
Försäkringskassan - Logo