Styrelsemöten 2023

Översikt över styrelsemöten 2023 för Samordningsförbundet NNV Skåne

Torsdag 2 februari 09.00-10.30

Torsdag 30 mars 09.00 – fredag 31 mars, 12.00

Torsdag 1 juni, 09.00-10.30

Torsdag 14 september 09.00-10.30

Torsdag 19 oktober 09.00-10.30

Torsdag 30 november 09.00-12.00