Nästa steg – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor och män – Ängelholm

Nästa steg – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor och män – Ängelholm

Bild tagen uppifrån mellan en sittande man och kvinna som tillsammans håller en psalmbok mellan sig i knät.

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun

Processägare: Ängelholms kommun

Processen beviljades finansiering: 2019-09-03

Processtid: 2019-09-03—2021-12-31

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Slutrapport Nästa steg i Ängelholm från P&P: Ladda ner här

Slutrapport Nästa steg i Ängelholms från processledare: Ladda ner här