Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Örkelljunga

Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Örkelljunga

Kanelbullar och kardemummabullar med svarta prislappar och en person som med en metalltång tar en bulle.

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Örkelljunga kommun

Processägare: Örkelljunga kommun

Processen beviljades finansiering: 2019-04-24

Processtid: 2019-09-01—2021-12-31

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Slutrapport Första och Jämna steget i Örkelljunga från P&P: Ladda ner här

Slutrapport Först Steget och Jämna Steget från processägare: Ladda ner här