Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Klippan/Perstorp

Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Klippan/Perstorp

Närbild på fyra personers armar och händer på en trädstam. Trädstammen i mitten och händer och armar från både höger- och vänster sida. Inga kläder syns på bilden.

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps kommun

Processägare: Klippans kommun

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06

Processtid: 2019-02-01—2022-12-31

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Kontakta processledare: Marie Pålsson och Martina Engberg

Slutrapport: Ladda ner här

Första Steget i Klippan/Perstorp har en Facebooksida