En väg in

En väg in

Fyra personer i lila kläder står bredvid varandra på rad och håller armarna runt varandras ryggar. Endast ryggen och armarna syns på personerna.

Samverkande parter: Försäkringskassan, Ängelholms kommun, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen som intressenter.

Processägare: Ängelholms kommun

Processen beviljades finansiering: 2022-03-17

Processtid: 22022-08-01—2025-02-28

Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från parterna.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande parterna. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Utvärdering: Evaluator AB

Kontaktuppgift till processledare: Johanna Schörling