En väg in NNV Skåne

En väg in NNV Skåne

Kvinnor i 20-års åldern som skrattar och är glada. Bilden tagen i underifrån och visar endast överkroppen. Varm känsla i bilden.

Samverkande parter: Försäkringskassan, Klippans kommun, Perstorps kommun, Båstads kommun, Örkelljungas kommun, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen som intressenter.

Processägare: Klippans kommun, Perstorps kommun, Båstad kommun och Örkelljungas kommun.

Processen beviljades finansiering: 2022-06-22

Processtid: 2023-01-01—2025-02-28

Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från parterna.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Ta fram strukturella och hållbara former för samverkan mellan de deltagande parterna. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Utvärdering: Evaluator AB

Kontaktuppgift till processledare: Marie Pålsson, Martina Engberg, Isabelle Karlsson, Jenny Hansson