Dokument

Årsredovisning 2019

Delårsrapport 2019

Årsredovisning 2018

Protokoll 2020

Protokoll 2019

191105 Styrelsemöte

190903 Styrelsemöte

190423 Styrelsemöte
190212 Styrelsemöte
190325 Styrelsemöte

Protokoll 2018

180108 Konstituerande möte
180208 Styrelsemöte
180412 Styrelsemöte
180611 Styrelsemöte
180906 Styrelsemöte
181025 Styrelsemöte
181206 Styrelsemöte

Mallar och riktlinjer

Mall för ansökan om finansiering
Mall för slutrapport
Mall för tertialrapport
Mall för årsrapport
Mall närvarorapport
Riktlinjer för ansökan om medel

Övergripande dokument

Förbundsordning
Verksamhetsplan och budget 2020
Verksamhetsplan och budget 2019
Verksamhetsplan och budget 2021