Aktuella processer

Första Steget i Klippan/Perstorp har en Facebooksida

Gå till Facebooksidan

Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Klippan/Perstorp

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps kommun
Processägare: Klippans kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-12-06
Processtid: 2019-02-01—2022-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Kontaktuppgift till processledare

Marie Pålsson

Framtiden- en väg för unga vuxna till studier och/eller arbetsmarknaden – Klippan

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Klippans kommun
Processägare: Klippans kommun
Processen beviljades finansiering: 2020-02-04
Processtid: 2020-03-01—2023-06-30
Behovsgrupp: Unga vuxna, 16 – 29 år

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Deltagaren ska, utifrån sin förutsättning, utvecklas för att möjliggöra en övergång till studier eller en etablering på arbetsmarknaden. Resurseffektivare arbetsmetoder

Utvärdering:  P&P i Landskrona AB

Kontaktuppgift till processledare

Elisabeth Alin

Ebba Kroon