Aktuella processer

Klientsupport

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun
Processägare: Båstad kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-06-11
Processtid: 2018-01-09—2021-09-01

Behovsgrupp: Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden.
Metod/arbetssätt: Söka och testa nya arbetssätt som gynnar individens förutsättning.
Mål: 30% av klienterna som deltar i processen ska nå egen försörjning via studier, arbete eller sjukersättning.
Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB

Kontaktuppgift till Processledare

Lisa Back
lisa.back@bastad.se

Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Klippan/Perstorp

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps kommun
Processägare: Klippans kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-12-06
Processtid: 2019-02-01—2022-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Kontaktuppgift till processledare

Fredrik Lövgren
fredrik.lovgren@perstorp.se

Marie Pålsson
marie.palsson1@klippan.se

Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Örkelljunga

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Örkelljunga kommun
Processägare: Örkelljunga kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-04-24
Processtid: 2019-09-01—2021-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Kontaktuppgift till processledare

Hossam Zidan
hossam.zidan@orkelljunga.se

Nora Zeidan
nora.zeidan@orkelljunga.se

Jämna steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda män – Örkelljunga

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Örkelljunga kommun
Processägare: Örkelljunga kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-04-24
Processtid: 2019-09-01—2021-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Kontaktuppgift till processledare

Hossam Zidan
hossam.zidan@orkelljunga.se

Nora Zeidan
nora.zeidan@orkelljunga.se

Nästa steg – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor och män – Ängelholm

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun
Processägare: Ängelholms kommun
Processen beviljades finansiering: 2019-09-03
Processtid: 2019-09-03—2021-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.
Utvärdering: P&P i Landskrona AB

Kontaktuppgift till processledare

Gary Bardeman
gary.bardeman@engelholm.se

Linda Westerlund
linda.westerlund@engelholm.se

Första Steget i Klippan/Perstorp har en facebooksida

Gå till facebooksidan